Borrebos/Paleis Soestdijk

Borrebos/Paleis Soestdijk

De Stichting Behoud het Borrebos komt in de breedste zin van het woord op voor de natuurbelangen welke door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk (Baarn) worden bedreigd. Denk hierbij niet alleen aan de plannen van de projectontwikkelaar die het landgoed in eigendom heeft (MeyerBergman Erfgoed Groep). Ook de vele routes voor mountainbikers, ander fietsverkeer en toenemend toerisme in de beschermde bosgebieden zijn zeer verontrustend. Eind februari 2022 is het Bestemmingsplan Paleis Soestdijk aangenomen door de Baarnse gemeenteraad. De stichting is met andere bezorgde partijen een procedure gestart bij de Raad van State. Meer informatie over de ontwikkelingen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk treft u aan op de website BehoudhetBorrebos.nl

Naast de bedreigingen die op de loer liggen voor het Landgoed Paleis Soestdijk door de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep,  komen de Vuursche bossen ook door andere ontwikkelingen zwaar onder druk te staan. Voor de aanleg van een drie meter breed betonnen fietsverbinding tussen Soest en Hilversum is heimelijk een honderden meters lange 5 meter brede strook bosgrond platgewalst. Direct na de ontdekking van de bossloop is Behoud het Borrebos in actie gekomen.

Update

Mede vanwege de door Behoud het Borrebos aangewakkerde reuring vond er op 11 mei 2022 een extra gemeenteraadsvergadering plaats. Op de agenda de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA en D66. Een ingediende motie met de opdracht aan het college voorlopig af te zien van verdere aanleg van de fietsverbinding kreeg een meerderheid van de raad achter zich. Vanzelfsprekend zal Behoud het Borrebos alles in het werk stellen om van het uitstel een definitief afstel te maken. Meer informatie

Volg ons op Twitter

Gedetailleerde kaart van de bedreigde natuur

Fotogallerij

Laatste update

22/06/2022 - 09:21

Locatie

Baarn, Utrecht

Soort gebied

Bos

Soort dreiging

(Natuur)beheer

Urgentie

Op termijn bedreigd

Actiegroepen

Behoud het Borrebos (Baarn) Email: behoudhetborrebos@gmail.com

Betrokken overheden en bedrijven

Gemeente Baarn (Baarn)
Rol/werkzaamheden: Lokale overheid
MeyerBergman Erfgoed Groep (Baarn)
Rol/werkzaamheden: Projectontwikkelaar/landgoedeigenaar
Provincie Utrecht (Utrecht )
Rol/werkzaamheden: Provinciale overheid