Willem Arntsz Hoeve Den Dolder

Willem Arntsz Hoeve Den Dolder

Er zijn plannen om het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder te ontwikkelen. Het is een oud GGZ terrein, met veel hoogwaardige natuur, bijzonder en gevarieerd landschap, wildroutes, foerageer- en schuilplekken, aanwezigheid van veel (zeldzame) soorten.  Het terrein wordt omringd door NNN gebied. Minstens 6 HA bos verdwijnt, maar ook open plekken natuur wordt opgeofferd ten behoeve van grootschalige woningbouw. Het gebied zal ontsloten worden door een nieuw aan te leggen weg. De wildroutes, foerageerplekken, soorten etc. verdwijnen en de functie van het miljoene kostende ecoduct Hees vlakbij wordt aangetast, evenals het NNN gebied eromheen door toenemde mobiliteit, geluid, licht etc. De Gebiedsvisie kent drie bouwvlakken. Over twee zijn bestemmingsplannen gemaakt waarover de gementeraad Zeist begin 2023 besluit. Er is nog géén bestemmingsplan voor het derde deel dat herbouw van bestaande gebouwen en eveneens een stuk natuur/ bomen en bos omvat. Er wordt gesproken over een totaal van 400-500 woningen die niet alleen de natuur aantast maar verwoestend is voor het hele gebied waar cultuurhistorie, natuur en landschap één geheel vormt. De bestemmingsplannen zijn vormgegeven door ontwikkelaar BPD samen met de gemeente Zeist en de GGZ organisatie Altrecht die minstens 15 miljoen opbrengst wil hebben om het gebied te kunen verlaten. De bestemmingsplannen zijn te vinden op de site van de gemeente Zeist (Herontwikkeling Willem Arntsz Hoeve).

Fotogallerij

Hoe kunnen mensen helpen?

Een groep omwonenden en betrokken burgers hebben "Vrienden van de WA Hoeve" opgericht: Zie voor alle info de website www.vriendenvandewahoeve.nl. Zij hebben zienswijzen ingediend en een alternatief plan gemaakt waarbij de natuur gespaard wordt. Wil je je aansluiten, vul dan het contactformulier in op de website of stuur een mail naar info@vriendenvandewahoeve.nl. Maar teken in ieder geval de petitie:  https://willemarntszhoeve.petities.nl/ 

Laatste update

01/12/2022 - 14:04

Locatie

Zeist, Utrecht

Soort gebied

Onbekend

Soort dreiging

Onbekend

Urgentie

Onbekend

Betrokken overheden en bedrijven